Category Archives: Học tập & Phát triển bản thân

[Chuyện học hành] Thi trượt đại học

Ngày mai các sĩ tử sẽ bước vào trường thi đại học. Thành công hay [...]

[Chuyện học hành] Quãng thời gian học đại học của mình

Mình học Đại học Văn hóa Hà Nội, thuộc khóa K54 của trường và khoa [...]